Цього року в нашій Церкві відбуваються заходи, присвячені 30-літтю виходу УГКЦ з підпілля. За цей час з’явилися наукові та популярні видання та фільми про підпільну діяльність та історію легалізації УГКЦ. Назвати кращі з них ми попросили наукову співробітницю Інституту Історії Церкви, доцентку кафедри церковної історії УКУ Світлану Гуркіну:

Виставки та фотоальбоми:

“До Світла Воскресіння крізь терни катакомб” – виставка Інституту історії Церкви УКУ (2012) та однойменна книга на основі цієї виставки:

Фотоальбом: Переслідувані за Правду: українські греко-католики в умовах тоталітарних режимів XX ст. Вид. 2-ге, випр. і доп. Львів: Видавництво УКУ 2017. – 184 с.

Окреме місце серед бібліографічних джерел відводимо найновішій книзі «На скелі віри. Митрополит Андрей Шептицький» (видавництва «Артос» і «Апріорі»). Її автори — Оксана Гайова і Михайло Перун — здійснили одну з перших спроб представити у світлинах і документах історію розвитку та діяльності УГКЦ.  Один із розділів книги–альбому «Голгота. Мовчазна Церква» – присвячений періоду підпілля УГКЦ.

Література:

Боцюрків Б. Українська Греко-Католицька Церква і Радянська держава (1939-1950) / Б. Боцюрків; пер. з англ. Н. Кочан ; за ред. О. Турія. Львів: Вид-во Укр. Католиц. Ун-ту, 2005. – ХVІІІ, 265, [2] с., [7] арк. Іл.

Боцюрків Б. Українська Греко-Католицька Церква в катакомбах (1946-1989) // Ковчег, ч. 1. (Львів 1994), с.

До світла воскресіння крізь терни катакомб. Підпільна діяльність та легалізація Української Греко-Католицької Церкви, вид. 2-ге, випр. і доп. Львів: Видавництво Українського католицького університету, 2014. – 84 с.

«Катакомбна Церква»: статті і матеріали / [ред. кол.: Я. Дашкевич (голова) та ін.]. Львів: «Логос», 2009.

“Правда визволить …”: збірник статей : матеріали Міжнародної наукової конференції з нагоди 25-ліття легалізації УГКЦ, 6 листопада 2014 р. / за редакцією П. Марцелюка, С. Гуркіної, В. Субботіна. Жовква : Місіонер, 2015 . – 200 с. іл. 24 см.

Стоцький Я. Історія релігії і Церкви // Наукові праці іст. фак-ту ЗНУ, випуск ХХХІІ, 2012, с. 297-301.

Всі статті о. Тараса Бублика – див. список його публікацій

Фільми:

“Ті, що вірні”

“Притулок”

Інтерв’ю з владикою Павлом Василиком вихід з підпілля.