Святе Письмо є Божим Словом у слові людському, тому, читаючи його, слід “рахуватися” з обома авторами – Богом і людиною.

Як правильно це розуміти? Що таке Богонатхненність Святого Письма? Чи можна самому пояснювати тексти Біблії?

Впродовж історії було багато спроб осмислити і описати феномен Надхнення Святого Письма. І у юдаїзмі, і в фундаменталістських течіях християнства переважає сприйняття Богонадхнення як певного “Божественного диктанту”, а священописцям у ньому відводиться роль секретарів. Такий підхід називається вербалізмом. Проте особливості кожної біблійної книги, різномаїття літературних жанрів, авторська індивідуальність (зокрема, в пророчих книгах), поліфонія думок, вказують, що священописці є також справжніми авторами написаних ними книг.

 

Осмислити Надхнення Писання ми можемо за аналогією з дією Духа Святого в Історії Спасіння, тобто, як співпрацю у Святому Дусі між Богом і людиною у написанні Святого Письма. «Для того, щоб укласти ці Святі книги, Бог вибрав людей, до яких звернувся, повністю використовуючи їхні здібності й сили, щоб, за Його співдії, в них і через них, вони виклали на письмі, як справжні автори, усе і тільки те, що Він хотів» (ІІ Ватиканський Собор, Догм, конст. «Dei Verbum», 11.).

Саме тому “все, що твердять Богом натхнені автори або святі письменники (агіографи), повинно вважатися за сказане від Святого Духа, то треба визнавати, що книги Св. Письма твердо, правильно й безпомилково навчають правди, яку Бог заради нашого спасіння забажав зафіксувати у Святому Письмі» ( «Dei Verbum», 11.).

Отож, Святе Письмо є Божим Словом у слові людському і при його читанні слід “рахуватися” з обома авторами – Богом і людиною. Найперше, “Святе Письмо треба читати і пояснювати з допомогою Того самого Духа, під упливом Якого воно було написане” («Dei Verbum », 12). Як також і “щоб збагнути, що саме Бог хотів нам передати, – (тлумач) мусить уважно дослідити, що насправді агіографи намірялися виразити і що через їхні слова Бог хотів відкрити”.

Відео з циклу “Святе Письмо”, який є частиною курсу “Основи християнської віри та життя”.
Лектор: о. Ігор Цмоканич, викладач біблійних наук Дрогобицької духовної семінарії УГКЦ.

Наступну тему курсу – Як правильно цитувати Біблію? – запрошуємо переглянути у наступний четвер, 26 листопада (поч. в 11.00).

Попередні теми курсу:
Що таке Біблія?
Поділ Святого Письма
Авторство Святого Письма

ПІДТРИМАЙТЕ НАС!