Читання і розуміння книги залежить від усвідомлення того, чим є ця книга (поезія, проза, підручник тощо) і для чого вона написана. Тому наш курс про Святе Письмо ми розпочинаємо з цього запитання:

Що таке Святе Письмо, для чого ця книга написана і що у ній можна і треба шукати?

Щоб відповісти на це питання, слід почати здалека. Людина завжди відчувала, що хтось або щось є причиною існування всього світу, тому завжди шукала Бога, і власне пошук відповіді на це питання став визначальним фактором людського розвитку.

Історія всієї людської культури – це історія віри, виявом якої є релігія, котра, в свою чергу, формувала світогляд, надихала митців і впливала на виникнення філософських шкіл. Релігії (від примітивних уявлень до розвинутих систем) давали різні відповіді на це питання, проте часто ці відповіді були людськими уявленнями, припущеннями, мріями про Бога.

Подібно у нашому досвіді спілкування є велика різниця між «знати когось» і «знати про когось». Пізнати іншу особу можемо лише у спілкуванні, коли вона сама нам відкриється. Знання ж про когось – завжди часткове і поверхове.

Тому, беручи до рук Святе Письмо, потрібно усвідомлювати: Святе Письмо не є книгою про Бога, а книгою, через яку Бог відкриває Себе і Свою волю людині.