Біблія в житті Церкви – третя з чотирьох відеолекцій о. д-ра Івана Січкарика про Святе Письмо.

Теми усіх відеолекцій:

1. Стислий огляд історії біблійних досліджень.

2. Інтерпретація Біблії в Церкві.

3. Біблія в житті Церкви

4. Індивідуальне та спільнотне.

Вибрані фрагменти лекції:

Святе Письмо займає чільне місце в різних сферах церковного життя. Насамперед сакраментального, коли ми переживаємо моменти єднання з Господом.

Церква дбає про те, щоб людина, коли приходить до храму, під час усіх богослужінь чула Боже Слово. Окрім текстів Євангелія та апостола, на богослужіннях також звучать різні стихири, які розповідають про життя святих. Ці тексти читаються для того, щоб ми побачили, як самі святі прагнули почути Святе Письмо, ним жити і через нього освячувати своє життя, формувати свої думки і вчинки.

Коли людина з вірою і розумом бажає взяти участь у прославі Бога під час богослужінь, вона отримує прекрасну нагоду заглибитися у біблійний світ, який є основою богослужінь, а також побачити, як інші люди, праведні і святі, прагнули пізнати Боже Слово і згідно нього жити.

Святе Письмо дає 3 головні відповіді про призначення людини:

  1. Звідки вона прийшла? – Господь Бог її сотворив.
  2. Для чого людина є у цьому світі? – Щоб жити згідно Божих Заповідей, виконуючи Його волю.
  3. Куди прямує людина? – Вона йде до Царства небесного, щоб зустрітися зі своїм Творцем.

Немопильна правда завжди залишається основою Святого Письма. Воно є для нас головним джерелом пізнання Бога і зустрічі з Ним.

Боже Слово, як нам каже папська енцикліка «Dei Verbum», є невичерпним, тобто, кожна людина, яка до нього звертається, з якого б континенту і культури не походила, завжди знайде у Біблії безпосередньо звернене до неї Слово.

Біблія дає нам відповіді на різні питання життя. Через це пошуки пояснення Божого Слова були і є дуже важливими як для духовних осіб, так і для мирян. Користуючись поясненням дійсності, яке дає Святе Письмо, ми маємо формувати власне життя.

Боже Слово є дуже важливим в житті Церкви. Вона від нього відштовхується. На ньому будує своє життя, різні духовні ініціативи, молитви, богослужіння, вчення і проповіді. Для цього заохочуються наступні переклади Святого Письма, щоб достосувати оригінальний текст до сучасної мови, роблячи його таким чином актуальним і зрозумілим для людини, яка живе сьогодні.

Біблія є та, яка нас навчає. Вона веде нас до зустрічі з нашим Творцем. Тому, коли ми входимо у храм і слухаємо там тексти Святого Письма – для нас це унікальна можливість з вірою прийняти їх, бо вони звучать саме для нас. Нам дуже важливо ці тексти чути, приймати у своє життя, радісно сповняти і кожного дня поглиблювати їх вивчення.

Святе Письмо – це невичерпний скарб, який при кожному прочитанні з різних сторін відкриває нам нові можливості і перспективи побачити своє життя і жити у святості.  Іти до Господа.

Підготувала Юлія Козіброда