Привітання голови Патріаршої катехитичної комісії УГКЦ владики Давида Мотюка

учасникам Всецерковної конференції УГКЦ (5-6 липня 2024 р., м. Львів)


Шановні учасники конференції!

Дорогі друзі!

Слава Ісусу Христу!

Від імені Його Блаженства та Синоду єпископів Української Католицької Церкви, а також як Голова Патріаршої Катехитичної Комісії, я з великим задоволенням і великою радістю вітаю вас на цьогорічній Катехитичній Конференції.

Минулого року багато з нас також збиралися у Львові, щоб відзначити 25-ту річницю Патріаршої Катехитичної Комісії. Комісії, яка найдовше служить Синоду Єпископів і нашій Церкві – це те, чим ми всі можемо пишатися.

Розмірковуючи над темою цьогорічної конференції, а саме «Ми є людьми Євхаристії», дозвольте мені поділитися з вами деякими думками.

Під час пандемії однією з найважчих речей для мене як єпископа було те, що віряни не могли регулярно приймати Святе Причастя. Це привело мене до нового усвідомлення, що хоча ми й могли молитися онлайн, і стежити за церковними служіннями онлайн, але те, чого ми справді прагнули було отримати власне тіло і кров Ісуса.

Ми є людьми Євхаристії

Слава Богу, що те, чого ми прагнули під час пандемії, тепер доступне. Ми можемо повернутися до регулярного прийняття Святого Причастя, щонеділі. Те, що було втрачено, тепер знайдено.

Під час цієї конференції, я запрошую вас, як катехитів, заново відкрити та поглибити вашу любов до тіла та крові Ісуса – яку, можливо, до пандемії ми просто сприймали як належне – а потім поділитися цією відновленою любов’ю зі своєю родиною, друзями та парафіянами.

Почнімо з досвіду нашого самого першого урочистого Святого Причастя. Для мене це була неділя, 7 серпня 1971 року.
Я пам’ятаю цей день, наче він був вчора.

Сестри Служебниці Непорочної Діви Марії керували двотижневим літнім дитячим табором у парафії Святого Івана Хрестителя, у місті Лавой. Кульмінацією табору було прийняття Першого Святого Причастя багатьма дітьми з парафії, на що ми з нетерпінням чекали разом з нашими батьками, хрещеними та членами родини.

Нашим пастором був о.Роман Стародуб. Він служив парафії Іннісфрі та навколишнього округу, чергуючи один раз на місяць по неділях, серед багатьох парафій у призначеній йому області.

Тієї саме неділі отець Роман відслужив Божественну Літургію з великою урочистістю, проповідував про Тайну Вечерю, де Ісус спочатку приніс своє тіло і свою кров учням, а потім настав очікуваний момент для усіх нас.

Незважаючи на увагу присутніх та спалахи камер, кожна дитина зосереджено підходила, щоб прийняти перше Святе Причастя та відкрити своє серце Ісусу.
Наші серця були наповнені любов’ю і радістю. Найкраще, що могло статися для дитини!

Після завершення Божественної Літургії та виходу народу з церкви, парафіяни та гості висловлювали свої вітання та робили фотознімки. На довершення всього, на нашу честь влаштували великий бенкет!

Євхаристія. Особисті спогади Першого Причастя

Розпочинаючи нашу конференцію, я запрошую вас поринути у спогади вашого Першого урочистого Святого Причастя. Попросіть членів родини допомогти вам пригадати. Знайдіть своє свідоцтво про Перше Святе Причастя та фотографії з того дня.

Але не залишайте спогади для себе. Поділіться своїми згадками зі своїм подружжям, своїми дітьми та онуками, а також з тими, з ким ви працюєте як катехити.
Нехай вони знають, наскільки важливою для вас була ця подія, час, який Ісус вибрав, щоб прийти і стати частиною вашого життя і вашої подорожі вірою. Потім нагадайте іншим, наскільки важливим для них є прийняття Святого Причастя та їхнього шляху віри.

Ми є людьми Євхаристії

Коли ми святкуємо цю конференцію, я дякую вам за ваше самовіддане служіння і я молюся, щоб Христос, істинний Бог наш, що ради превеликої любови дав нам Тіло Своє їсти і Кров Свою істинну пити на спасіння наше благословив вас і керував вашим служінням для Його більшої слави!

Владика Давид Мотюк,
голова Патріаршої Катехитичної комісії
Єпархія Едмонтона

Catechetical Conference

“We are People of the Eucharist!”

July 5-6, 2024, Lviv

Patriarchal Catechetical Commission

Dear Conference Participants!  Dear Friends!

Glory be to Jesus Christ!

On behalf of His Beatitude and the Synod of Bishops of the Ukrainian Catholic Church, and as Chair of the Patriarchal Catechetical Commission, it is with great pleasure and much joy that I welcome you to this year’s Catechetical Conference.

Last year, many of us also gathered in Lviv to mark the 25th Anniversary of the Patriarchal Catechetical Commission, which is the longest-serving commission in service to the Synod of Bishops and our Church. Something of which we can all be proud.

As we reflect upon the theme of this year’s conference, “We are People of the Eucharist,” permit me to recall some thoughts on the theme.

During the pandemic, one of the hardest things for me as a bishop to face was that the faithful could not regularly receive Holy Communion.

This brought me to a renewed realization that while we could pray online and follow online church services, what we truly longed for was to receive Jesus’ very own body and blood.

We are people of the Eucharist

Praise God that that which we hungered for during the pandemic is now within our reach. We can return to regular reception of Holy Communion, each and every Sunday. That which was lost now is found.

During this conference, I invite you as catechists to rediscover and deepen your love for Jesus’ body and blood – which perhaps before the pandemic we simply took for granted – then share that renewed love with you family, friends, and parishioners.

Let us begin with the experience of our very first Solemn Holy Communion.

For me it was Sunday, August 7, 1971. I remember it like it was yesterday.

The Sisters Servants of Mary Immaculate had been leading a two-week summer children’s camp at Saint John the Baptist Parish, Lavoy, where my family attended. The camp was to culminate in the reception of First Holy Communion by many of the parish’s young children, something that we looked forward to together with our parents, godparents, and family members.

Rev. Roman Starodub was our Pastor. He served the Innisfree and District Parishes, rotating once a month on Sundays among the many parishes in the area assigned to him.

On that particular Sunday, Father Roman celebrated the Divine Liturgy with great solemnity, preached about the Last Supper where Jesus first offered his body and his blood to the disciples, then the moment arrived. With paparazzi everywhere and cameras flashing, each of the children approached to receive for the very first time Holy Communion. Our hearts were filled with love and joy. For a child, it doesn’t get any better!

As the Divine Liturgy completed and the crowds exited the church, more pictures and congratulations were offered by the parishioners and guests. To top it off a great banquet was held in our honour!

The Eucharist. Making it personal

As we begin our conference, I invite you to recall the memories of your First Solemn Holy Communion. Ask family members to help you fill in the blanks. Find your First Holy Communion certificate and photos from the day.

But don’t keep the memories for yourself. Share your recalled experiences with your spouse, with your children and grandchildren, and with those whom you work with as catechists. Let them know how important this event was for you, the time that Jesus chose to come and be part of your life and your faith journey. Then remind others how important receiving Holy Communion is for them and their faith journey.

We are people of the Eucharist

As we celebrate this conference, I thank you for your dedicated ministry and I pray that Christ our true God, who in his abounding goodness gave us His Flesh to eat and His true Blood to drink for our salvation, bless you and guide your ministry for His greater glory!

Bishop David Motiuk

Chair, Patriarchal Catechetical Commission

Eparchy of Edmonton