Виховання у вірі дорослих має свої особливості, адже стосується людей, найбільше сконцентрованих на своєму актуальному станові, проблемах і вимогах. Власне тому катехиза для дорослих має бути дуже уважною до вимог і умов сучасного світу дорослої особи. Водночас ті, до кого ця катехиза звернена, мають розуміти власну відповідальність за зростання у вірі і необхідність жити нею не з огляду на традицію чи соціальну приналежність, а з власного свідомого вибору.

Успішність та результативність катехитичного служіння для дорослих великою мірою визначається готовністю катехитів брати до уваги актуальний стан і вимоги дорослих у світлі Христової благовісти. Поєднавши сучасні виклики і потреби катехизації дорослих з існуючими напрацюваннями у цій галузі, катехити спільними зусиллями здатні забезпечити добрий розвиток цієї важливої душпастирської місії Церкви.

Усіх зацікавлених глибшим аналізом основ катехизи для дорослих пропонуємо ознайомитися з статтею д-ра Ростислава Шемечко «Основи катехизи для дорослих». На основі аналізу наукових праць провідного експерта у галузі катехизації дорослих Еміліо Альберіча, д-р Шемечко доводить необхідність створювати власну модель катехизації дорослих як відповідь на очікування людей нашого часу у світлі вчення Церкви.

До головних вимог катехизи для дорослих автор зараховує:

 • розуміння суті християнської благовісти (не пасивно повторювати християнський досвід, а представляти його зрозумілим і живим у сучасній культурі);
 • близькість проповіді до життя (Добра Новина має бути пов’язана з реальними проблемами дорослої людини, щоб поглиблення віри йшло в парі зі зрозумінням її власного життя і власної ситуації);
 • ознайомлення з новітньою богословською і біблійною думкою (без інфантильного стилю переказу, надмірної догматичності і некритичності щодо правди);
 • діалог між вірою і культурою (де віра є переконливою відповіддю на очікування сучасного дорослого).

Автор наголошує на тому, що катехиза для дорослих повинна неодмінно враховувати:

 1. Важливість мотивації (це найважливіший фактор у процесі навчання, адже дорослий братиме участь у катехизі тільки тоді, коли бачитиме її необхідність, значимість, а також користь від неї).
 2. Потребу пропозиції різних катехитичних моделей навчання (різноплановість умов сучасного життя вимагає застосовувати різні форми катехизи для різних етапів життя сучасної людини).
 3. Особу дорослого та його стиль навчання (катехит повинен зважати на фізичні і психічні особливості дорослої особи та притаманні цьому періоду етапи розвитку особи)

Оскільки катехиза – це перш за все комунікативний процес, окремо варто згадати «про важливість передавання християнської віри відповідно до способу спілкування сучасних людей». Ці слова з Послання Синоду Єпископів УГКЦ 2018 року «Боже слово і катехизація» звертають увагу на якість і багатогранність комунікативного процесу катехизації дорослих. Про це також говорить д-р Шемечко, заохочуючи «по новому оцінити багатство таких форм, як розповідь, символ, мистецтво, образ і особисте свідчення віри», а також наголошуючи «на змістовому багатстві нашої ікони, глибокій символіці храму та педагогіці літургійного року, які можуть і мають стати джерелом і змістом» виховання у вірі дорослих.

Пропонуємо ознайомитися з іншими матеріалами на тему катехизації дорослих:

 1. Божі Заповіді і Євангельські блаженства. Катехуменат і катехизація дорослих в УГКЦ.3 – Львів: Свічадо, 2016. – 160 с.
 2. Навернення до Бога. Духовний супровід особи. Матеріали конференції. – Львів: Папуга, 2015. – 104 с.
 3. Євангелізація (передкатехуменат). Катехуменат для дорослих в УГКЦ.1 – Львів: Колесо, 2015. – 48 с.
 4. Програма катехуменату для дорослих в УГКЦ. – Львів, ПКК, 2014. – 82 с.
 5. Євангелізація і катехизація дорослих в УГКЦ: виклики і перспективи: Матеріали конференції. – Львів, 2009. – 79 с.
 6. Іван Павло ІІ. Catechesi Tradendae: Апостольське поучення про катехизу в наш час. – Львів: Свічадо, 2008. – 80 с.
 7. Загальний катехитичний довідник. – Львів: Свічадо, 1999. – 300 с., п.174.

Підготувала Юлія Козіброда