Катехитичний правильник Української Греко-Католицької Церкви затверджений Постановою Синоду Єпископів УГКЦ, який відбувся у вересні 1999 р., метою якого є подати роздуми і принципи, що можуть служити підставою для розробки практичних вказівок при вишколі катехитів та застосуванні катехизи в Українській Греко-Католицькій Церкві.

Він призначений єпископам, відповідальним за формацію в семінаріях та постійну формацію священиків, монахів і монахинь, керівникам Катехитичних центрів та відповідальним за формацію катехитів, а також видавцям катехитичних матеріалів.

Катехитичний правильник УГКЦ складається із вступу та трьох частин.