Засобами досягнення єдності можуть бути взаємна допомога вірних України і діаспори, відвідини для кращого пізнавання рідних традицій і мови батьків, спільна катехизація у дусі католицької віри та з урахуванням особливостей нашої духовності, а також втілення батьківських передань у щоденному особистому і суспільному житті. Водночас єпископи розмірковували, як забезпечити духовну і культурну опіку вірним нашої Церкви, які виїхали в країни, де немає наших церковних структур.

Сьогодні дедалі більшу популярність мають новітні засоби масової інформації, зокрема Інтернет, доступний багатьом нашим вірним. Учасники Собору закликають використовувати його максимально. Адже з допомогою Інтернету можна більше дізнатися про життя наших спільнот, запозичувати їхній досвід. Крім того, ним можна послуговуватися й для катехизації, проповідування, навчання тощо.

1 жовтня 2003 р. Б.