з Протоколів сесій № 1 – № 5
11. Всебічно сприяти діяльності існуючих католицьких освітніх установ та докладати зусиль до створення нових для того, щоб піднести християнську освіту та мораль.
14. Доручити Патріаршій катехитичній комісії протягом 2001 року провести регіональні зустрічі з відповідальними за катехитичні справи для того, щоб вивчити та впроваджувати в життя Катехитичний правильник УГКЦ і підготуватися до Патріаршого Собору УГКЦ 2002 року.
Львів, 1–5 липня 2001 р. Б.
4. Синод Єпископів вітає ініціативу видання Катехизму УГКЦ як крок у напрямі до утвердження власної ідентичності та благословляє створення на базі Львівської богословської академії комітету фахівців-богословів для представлення Синодові Єпископів всього спектру проблематики з цього питання для прийняття подальшого рішення.
5. Згідно з канонами 649 та 648 Кодексу Канонів Східних Церков, затвердити Катехитично-педагогічний інститут при Львівській богословській академії як вищий навчальний заклад та надати йому право присвоювати академічний ступінь «магістра релігійних наук».
6. Для глибшого ознайомлення дітей та молоді з особою митрополита Андрея Шептицького та його духовною спадщиною запровадити в церквах недільну спільну молитву за прославу слуги Божого Андрея та заохотити до такої молитви в родинах. З 23 вересня до 13 грудня 2001 року провести конкурси пісні, малюнку, поезії, твору про життя та діяльність митрополита.
7. Внести в програму катехизації нових мучеників та блаженних УГКЦ.
IV. Затвердити такий список постійних Синодальних комісій, які почнуть свою діяльність після Синоду Єпископів УГКЦ 2002 року:
– Катехитична та християнської освіти;
Членство та обсяги завдань цих комісій затвердити на Синоді Єпископів УГКЦ у 2002 році.