1. «Катехит – це особа покликана, належно підготовлена, сформована та післана Церквою для служіння і виховання у вірі Божого народу» (Катехитичний Правильник УГКЦ, 85).

2. Катехит має бути відданим Церкві та її вченню, вести життя у вірі, бути активним учасником літургійного життя Церкви, особливо Пресвятої Євхаристії.

3. Катехит повинен пройти формацію у визначений Церквою спосіб (навчання на катехитичних курсах, катехитичному інституті чи факультеті) згідно із затвердженою програмою. Формація катехита передбачає вивчення Святого Письма, богослов’я, літургіки, східної духовності, катехитики, психології.

4. Особа, яка бажає бути катехитом, покликується з парафіяльної спільноти і скеровується на навчання за рекомендацією пароха/адміністратора.

5. Єпархіальний єпископ окремим документом благословляє і призначає на катехитичне служіння терміном на 1 рік (пор. Кан. 636, § 2 ККСЦ).

6. Для отримання благословення на служіння необхідно подати до деканального катехитичного осередку:

6.1. прохання катехита на ім’я Єпархіального єпископа;
6.2. письмове прохання-запевнення пароха/адміністратора про місце служіння катехита;
6.3. документ про катехитичну освіту.

7. Голова деканального катехитичного осередку подає список катехитів до єпархіальної Катехитичної комісії, яка представляє його на затвердження Єпархіального єпископа.

8. Право на відкликання з катехитичного служіння має Єпархіальний єпископ на підставі об’єктивно вказаних причин у проханні катехита, пароха/адміністратора, голови деканального катехитичного осередку, голови єпархіальної Катехитичної комісії, зберігаючи ієрархію відносин.

9. Катехит має право:

9.1. від імені Церкви голосити Слово Боже;
9.2. бути катехитом парафіяльної катехитичної школи;
9.3. за дорученням пароха/адміністратора готувати вірних до прийняття Святих Таїнств, організовувати різні культурно-релігійні заходи: прощі, табори та ін.;

10. Крім цього, катехит має право на:

10.1. постійну катехитичну та духовну формацію;
10.2. винагороду за служіння;
10.3. відпустку, узгоджену з парохом/адміністратором.

11. Катехит зобов’язаний:

11.1. проводити катехитичне навчання згідно з вченням Церкви та програмами, затвердженими Синодом Єпископів Києво-Галицького Верховного Архиєпископства УГКЦ та Єпархіальним єпископом, беручи до уваги культурні традиції, особливості громади. Відноситися з християнською любов’ю до представників інших конфесій та релігій;
11.2. вести зразкове християнське життя, брати активну участь у літургійному та суспільному житті парафіяльної спільноти;
11.3. щорічно брати участь у реколекціях, навчаннях, інших заходах, які організовуються деканальним катехитичним осередком і єпархіальною Катехитичною комісією;
11.4. співпрацювати з парохом/адміністратором, деканальним катехитичним осередком, єпархіальною Катехитичною комісією з метою поглиблення і вдосконалення методів катехитичного навчання;
11.5. вести журнал обліку занять та відвідування;
11.6. впродовж місяця після отримання благословення на катехитичне служіння подати директорові катехитичної школи річний план роботи;
11.7. звітувати голові деканального катехитичного осередку про стан катехизації в парафії на кінець року;
11.8. при неможливості виконувати катехитичне служіння – письмово повідомити про це пароха/адміністратора.

Затверджено постановою № 4 
Шістдесят четвертої сесії 
Синоду Єпископів Києво-Галицького 
Верховного Архиєпископства УГКЦ 
від 13-14 червня 2014 р. Б.