ПОЛОЖЕННЯ

про інтелектуальну гру «Що? Де? Коли?»

Мета: допомогти учням краще пізнати зміст Божественної Літургії, значення храму для християнина, а також дотримання належної поведінки у храмі; вивчити Катехизм «Ми йдемо з Христом».

Учасниками гри є діти та молодь парафіяльних катехитичних шкіл віком від 10 до 17 років, сформовані у дві категорії:

І категорія – 10-13 років
ІІ категорія – 14-17 років

Організація гри:

Базою для приготування до гри команд віком 10-13 років є книжка «Пояснення храму і Божественної Літургії», видана у 2016 році Патріаршою катехитичою комісією УГКЦ. Базою для приготування до гри команд віком 14-17 років є Катехизм для молоді «Ми йдемо з Христом».

В день гри обирається журі з трьох осіб, які оцінюватимуть правильність відповідей та вестимуть остаточний підрахунок балів.

 Гра проводиться на таких рівнях:

парафіяльний  –  довільна дата;
деканальний  – 07 травня 2023 року;
єпархіальний/екзархальний – 21 травня 2023 року;
всеукраїнський – 17 червня 2023 року.

– ДЕКАНАЛЬНИЙ рівень –

У парафії формується команда із 6 осіб. Команда обирає власну назву і капітана та подає заявку на участь у деканальному рівні гри голові Деканального катехитичного осередку.  (Якщо гра не проводилась у деканаті, заявку на участь можна подати Голові катехитичної комісії єпархії/екзархату. У такому випадку команду запрошуємо на гру на єпархіальному/екзархальному рівні).

Важливо: усі інші питання, що не передбачені цим Положенням, вирішуються безпосередньо Оргкомітетом

Важливо!!! Заявку на участь у грі потрібно подати до 1 березня 2023 року.

Вказати наступну інформацію:

– деканат, парафія, населений пункт;
– назва команди;
– ім`я, прізвище та дата народження кожного учасника із обов’язковим зазначенням того, хто є капітаном команди;
– ім`я, прізвище та контактний телефон особи, яка готує команду до гри (священика чи катехита).

Безпосереднє проведення гри:

  1. Усі команди однієї категорії грають одночасно і в одному приміщенні.
  2. Відповідно до кількості команд, готується відповідна кількість гральних столів, кожен з яких отримує свій порядковий номер. На столах знаходяться аркуші паперу з відмітками номера стола та номера запитання.
  3. Перед початком гри відбувається жеребкування. За результатами жеребкування командам надається порядковий номер, згідно якого вони займають і відповідний гральний стіл.
  4. Завдання команд – вчасно давати правильні та вичерпні відповіді на запитання, які зачитуватиме ведучий.
  5. Свої відповіді команди записують на підготованих аркушах: перша відповідь на аркуші з номером «1», друга на аркуші з номером «2» і т. д.
  6. Ведучий оголошує запитання, яке теж може одночасно демонструватися на екрані. Після оголошення запитання починається відлік «чистого часу», який дорівнює 60 секунд. Після п’ятдесятої секунди подається звуковий сигнал, який триває 10 секунд (якщо є така технічна можливість). До закінчення часу капітан команди чи інший гравець зобов’язаний підняти аркуш з відповіддю на витягнуту руку дороги.
  7. Один з членів журі чи інша особа, призначена членами журі, збирає відповіді команд і кладе їх на окремий стіл, який залишається у всіх на видноті, або відразу передає членам журі.
  8. Відповіді, здані із запізненням (після закінчення звукового сигналу, якщо є така технічна можливість), не зараховуються (на них робиться відповідна помітка).
  9. У випадку, коли команда не в змозі дати будь-яку відповідь, вона все одно зобов’язана здати картку.
  10. Гра відбувається у два тури:

1 тур = 10 запитань,
2 тур = 10 запитань.

Після проведення першого туру журі під час короткої перерви підраховує бали й відтак оголошує командам проміжні результати.

11. Правильні відповіді на запитання приносять командам бали. В залежності від того, скільки команд дало правильні відповіді на запитання, команда може отримати:

– якщо лише одна команда дала правильну відповідь, – вона отримує 1,5 бали;
– якщо тільки дві команди дали правильну відповідь, – вони отримують по 1,25 бали;
– якщо три і більше команд дали правильну відповідь, – вони отримують по 1 балу.
– команда, яка дала неправильну відповідь, отримує 0 балів.

12. Відповідь вважається неправильною, якщо:

– не розкриває суті запитання з достатньою конкретизацією;
– форма відповіді не співпадає з формою запитання;
– команда дала більше одного варіанту відповіді, при цьому бодай один з них невірний;
– містить неправильну пояснювальну інформацію, навіть якщо основна відповідь збігається з правильною;
– у відповіді допущені помилки, які перекручують або змінюють суть відповіді (неправильно названі імена, дати, спосіб дії і т. п.).

13. Якщо на картці з відповіддю були допущені виправлення, проте чітко зрозумілою є остаточна відповідь команди, відповідь буде вважатися прийнятою та оцінюватиметься за критеріями, які містяться у п. 12.

14. Переможців визначається за кількістю набраних ігрових балів за сумою двох турів.

15. Якщо після остаточного підрахунку декілька команд набрали однакову кількість балів, то для визначення переможця цим командам дається ще додатковий блок з трьох запитань (підрахунок відбувається за тим же принципом, що описаний в п. 11).

16. Забороняється використання командою будь-яких зовнішніх джерел інформації (шпаргалок, електронних пристроїв, мобільного зв’язку тощо). При першому порушенні команді знімається один бал. При повторному – усі бали команди, набрані в даному турі, анулюються.

Оргкомітет конкурсу