Документ має на меті подати і роз’яснити місцевим ієрархам норми церковного законодавства, щоб допомогти їм врегулювати питання видання і поширення в УГКЦ релігійної літератури, а також представити зацікавленим юридичним і фізичним особам критерії та вказівки, якими вони повинні керуватися в цій ділянці. Окремий розділ цього документу присвячений виданню текстів для катехитичного навчання та вивчення християнського віровчення.

Інструкцію затвердили під час Синоду Єпископів УГКЦ, який відбувся 29 вересня 2020 року, з метою врегулювання видання і поширення в УГКЦ релігійної літератури.

Загалом документ складається зі вступу, восьми розділів та додатків: «Вступ. Важливість засобів масової комунікації, зокрема книговидання», «Деякі загальні зауваги», «Видання Святого Письма», «Видання літургійних текстів», «Видання паралітургійних текстів (молитов і набоженств)», «Видання текстів для катехитичного навчання та вивчення християнського віровчення», «Видання інших текстів», «Процедура надання дозволу, затвердження чи схвалення і благословення», «Розповсюдження і використання матеріалів релігійного змісту», «Додатки».

У додатках містяться зразки дозволу, затвердження, схвалення і благословення, а також підтвердження відповідності оригіналу, що мають бути опубліковані у книзі.

В тексті Інструкції наголошено на важливості засобів масової комунікації, зокрема книговидання. «У здійсненні свого Вчительського служіння Церква не може залишити поза увагою сучасні комунікаційні засоби і активно використовує для проголошення Божого Слова книжкові та електронні видання, радіо- та телеефір, можливості інтернету та інші ресурси», – мовиться у документі.

Відповідно до інструкції термін «книги» у церковному законодавстві і в цій Інструкції поширюється на будь-які письмові матеріали, що постійно доступні читачам, незалежно від обсягу (буклети, памфлети, проспекти, брошури і т. п.) чи способу відтворення (друковані видання, рукописи, фотокопії, електронні тексти – на цифрових носіях інформації чи в глобальних і локальних мережах).

«Важливо пам’ятати, що християнська атрибутика: ікони, образи, хрестики, медалики чи інші вироби повинні відповідати зразкам, взірцям і канонам візантійської церковної спадщини, до якої належить УГКЦ.», – йдеться у тексті Інструкції.

«Слід наголосити, що регулювання Церквою сфери книговидання в жодному разі не означає запровадження церковної цензури. УГКЦ просто прагне впливати на ситуацію безконтрольного розповсюдження літератури, яка позиціонує себе як християнська чи католицька, але насправді такою не є», – пояснили автори документу.

Ознайомитись з інструкцією можна на офіційному сайті документів УГКЦ.

За матеріалами Інформаційного ресурсу УГКЦ