ЧАСТИНА ПЕРША: ВІРА ЦЕРКВИ

 І. ОБ’ЯВЛЕННЯ ПРЕСВЯТОЇ ТРОЙЦІ.

 

В. Святе Письмо
38. Бог у Своєму Провидінні передбачив передання Свого Об’явлення теж і на письмі. Це давало змогу зберігати Об’явлення непорушним і пере­давати його з покоління в покоління впродовж історії людства. Слово Боже було записане натхненними Богом людьми в Біблії (з грецької – книги), яку називаємо «Святе Письмо». «Все Писання – натхненне Богом і корисне» (2 Тм. З, 16). Святе Письмо є Словом Божим, звер­неним до кожної людини, і тому воно актуальне в кожний час і в кож­ному місці. Святе Письмо – це зібрання книг, написаних під натхнен­ням Святого Духа святими людьми, які Христова Церква отримала й береже як Слово Боже. Ці книги становлять канон Святого Письма, який Церква визначила у світлі Апостольського Передання. Цей канон охоплює 47 книг Старого Завіту і 27 – Нового.
39. Старий Завіт містить те Об’явлення, котре Бог дав людям від по­чатку світу аж до приходу Спасителя. До Старого Завіту входить П’ятикнижжя: Буття, Вихід, Левіт, Числа, Второзаконня; історичні книги: Ісуса Навина, Суддів, Рути, дві книги Самуїла, дві книги Царів, дві книги Хронік, Езри, Неємії, Товита, Юдити, Естери, та дві книги Макавеїв; поетичні книги; Йова, Псалмів, Приповідок, Проповідника, Пісні Пісень, Мудрості, Сираха; та пророчі книги: Ісаї, Єремії, Плач Єремії, Варуха, Лист Єремії, Єзекиїла, Даниїла, Осії, Йоіла, Амоса, Авдія, Йони, Міхея, Наума, Авакума, Софонії, Аггея, Захарії, Малахії. Псалми Давида вживаються в усіх богослужіннях Церкви, а вибрані тексти інших книг використовуються для читання на Вечірні і Часах.
40. Святе Письмо Нового Завіту містить те Об’явлення, що його Бог дав людям через Свого Єдинородного Сина Ісуса Христа і Його апостолів. Воно складається з 27 книг: чотирьох Євангелій – від Матея, від Марка, від Луки, від Йоана, які звіщають земне життя та вчення Христа; Діянь апостолів, в яких описане зростання Христової Церкви, служіння і проповідь особливо первоверховних апостолів Петра і Павла; чотир­надцятьох послань святого апостола Павла – до Римлян, два послання до Коринтян, до Галатів, до Ефесян, до Филип’ян, до Колосян, два послання до Солунян, два послання до Тимотея, до Тита, до Филимо­на, до Євреїв; сім соборних послань, написаних іншими апостолами до різних християнських спільнот: одне – Якова, два – Петра, три – Йоана й одне – Юди; та Одкровення Йоана Богослова.

1. Божественне і людське у Святому Письмі

41. Повнотою Божого Об’явлення є Ісус Христос, Богочоловік, у якому «враз із людською природою живе вся повнота Божества» (Кл. 2, 9). Подібно як у Христі нерозривно поєднані Божа і людська природи, так у Святому Письмі Боже Слово передається нам людською мовою. Божі слова, висловлені людськими словами, уподібнилися до людської мови так, як колись Слово предвічного Отця, прийнявши тіло людського безсилля, стало подібне до людей[28]. «Слово Боже пронизує все Святе Письмо. Те одне Слово лунає з уст усіх святих священнос­лужителів; те Слово, яке споконвіку було Богом, не потребує складів, бо Воно не залежить від часу»[29].
42. У читанні й тлумаченні Святого Письма Церква завжди враховує два виміри: божественний і людський. Нехтування людським виміром Святого Письма веде до буквалізму – коли людським формам передачі Божого Слова надається божественного характеру; заперечення ж бо­жественного виміру зводить Святе Письмо лише до історично-літера­турного твору.

2. Єдність Старого та Нового Завіту

43. Церква від найдавніших часів завжди оберігала богомудре багатство Старого Завіту, уважаючи його своєю спадщиною. «Єдність обох За­вітів випливає з єдності Божого задуму та Його Об’явлення. Старий Завіт підготовляє Новий, тимчасом як Новий сповнює Старий; вони взаємно висвітлюють один одного; обидва – правдиве Боже Слово»[30]. Бог спершу вибрав Ізраїль, щоб він прийняв і ніс істину Об’явлення, а в Новому Завіті цю істину приймає Церква, яка й називається новим Ізраїлем.
44. Бог, Який надихнув обидва Завіти і є їхнім Автором, так мудро ук­лав, щоб Новий Завіт був прихований у Старому, а Старий – у Новому розкривався[31]. Бо, хоча Христос установив Новий Завіт у Своїй крові (див. Лк. 22, 20; 1 Кр. 11, 25), то, все ж, книги Старого Завіту, всеціло прийняті до євангельської проповіді, в Новому Завіті набувають свого повного значення і виявляють його (див. МТ. 5, 17; Лк. 24, 27; Рм. 16, 25-26; 2 Кр. 3, 14-16), а також проливають світло на Новий Завіт і по­яснюють його[32].
45. Церква у світлі апостольського Передання через типологію висвітлює єдність спасенного Божого задуму (грецькою – ікономія) в обох Завітах. Типологія – це спосіб читання Святого Письма, який дозволяє відкри­ти в Божих діях старозавітних часів прообрази того, що Бог здійснив, коли настала повнота часів, в Особі воплоченого Сина[33]. Святі Отці в особах і подіях Старого Завіту бачили «прообрази» й «ікони» подій із життя Христа і Його Церкви. Отже, християни читають Старий Завіт і у світлі Пасхального Таїнства, відкривають його глибший смисл.

3. Читання і тлумачення Святого Письма

46. «Незнання Писань є незнанням Христа» – навчає святий Єронім[34]. І тому, щоб пізнати Христа, треба читати Святе Письмо, яке, за словами апостола Павла, «натхненне Богом і корисне, щоб навчати, докоряти, направляти, виховати у справедливості, щоб Божий чоловік був доско­налий, до всякого доброго діла готовий» (2 Тм. 3, 16-17). Читати Святе Письмо треба щоденно: «Читання Святого Письма кожного дня, хоч би на хвилинку, повинно стати звичаєм кожної християнської родини. Те читання повинно бути щоденною поживою людей»[35].
47. Слово Боже сприймається вірою, а віра походить від слухання (див. Рм. 10, 17). Для розуміння Святого Письма треба поєднувати його чи­тання зі слуханням Слова Божого під час проповіді та на катехизації. Як розповідається в Діяннях апостолів, вельможа ефіопської цариці читав пророцтво Ісаї про Христа, але не розумів його, аж поки апостол Филип йому не розтлумачив. Завдяки поясненню апостола вельможа увірував в Ісуса Христа й охрестився (див. Ді. 8, 26-39).
48. Святі Отці Церкви не тільки самі читали Святе Письмо, а й наполег­ливо заохочували всіх вірних читати його. Святий Йоан Золотоустий пише: «Великим добром є читання божественного Писання! Воно навчає душу мудрості; підносить ум до неба; вчить людину вдячності Богові; не дозволяє прив’язуватися до чогось земного; спонукає наш ум безнастанно перебувати на небесах; заохочує завжди діяти з надією на нагороду від Господа і стреміти з великою ревністю до подвигів у чеснотах»[36].
49. Митрополит Андрей, наслідуючи святоотцівську традицію, нази­ває Святе Письмо безконечним і бездонним океаном правди й доб­ра: «Святе Письмо є словом Всевишнього Бога в Тройці єдиного до нас, марних грішників, яких Всевишній кличе до гідності своїх дітей і яких за дітей приймає. Тому воно є невичерпною скарбницею усіх небесних благ, джерелом світла небесної, непомильної правди, живої води, що тече на вічне життя й вічне спасіння цілого людства. Тому й з’ясуймо собі, яким ліком для душі, яким ангельським кормом, якою життєвою силою і яким пречудовим дарунком із неба є кожне слово Святого Письма»[37].
50. Зміст Святого Письма найповніше розкривається у світлі Святого Передання, завдяки якому Святе Письмо залишається завжди актуаль­ним і живим. Зрозуміти Святе Письмо означає відкрити в ньому най­глибший зміст і значення Об’явлення як історії спасіння, що є можливо лише в Церкві, де воно й народилося. Найкращим провідником у розумінні Святого Письма є молитва Церкви, завдяки якій Святе Пись­мо дією Святого Духа розкривається для нас як Слово Боже; Христос являється у Слові так само, як і в євхаристійному Хлібі і Вині. Тому й Отці Церкви навчають про дві трапези – трапезу Слова і трапезу Хлі­ба – з яких вірні причащаються на Божественній Літургії[38].
51. Оскільки Святе Письмо є Божим Словом, вираженим у людських сло­вах, то для його тлумачення не вистачає тільки зусиль людського ро­зуму, а слід його читати і тлумачити в тому ж Дусі, в якому воно було написане[39]. Тому, щоб розкрити смисл священних текстів, слід зверта­ти увагу на зміст і єдність усього Писання, враховуючи живе Передання усієї Церкви і аналогію віри[40]. Святий Атанасій Великий пере­стерігає, що цитування окремих уривків, вирваних із цілості Святого Письма, і нехтування загальним змістом ведуть на манівці[41]. Святий Єронім свідчить, що зміст Євангелія не зводиться лише до слів: «Не на поверхні, але у суті, не в «листках» бесіди, а в «корені» значення. Святе Письмо корисне для слухачів лише тоді, коли його вимовляють із Христом, коли його викладають зі Святими Отцями і коли його про­повідують у Святому Дусі»[42].
52. Критерієм розуміння Слова Божого є читання і тлумачення Святого Письма Церквою: «А насамперед знайте, що ніяке в Письмі пророц­тво не припускає особистого тлумачення. Бо ніколи пророцтво не було проголошене з волі людини, лише, ведені Святим Духом, промовляли святі люди від Бога» (2 Пт. 1, 20-21). Христос доручив Церкві автен­тично тлумачити Святе Письмо в її учительському служінні Божому Слову. «Це учительство Церкви не стоїть понад Словом Божим, але служить йому, навчаючи лише того, що походить з Передання […] та виймаючи з цієї єдиної спадщини віри те, що подає до вірування, як Богом об’явлене»[43].
[28]    Пор. II Батиканський Собор, Догматична конституція про Боже Об’явлення Dei Verbum [«Боже Слово»], 13.
[29]    Августин іпонський, Пояснення Псалмів, 103, 4, 1.
[30]    Катехизм Католицької Церкви, 140.
[31]    Августин Іпонський, Питання на Семикнижжя, ІІ, 73.
[32]   Пор. II Ватиканськии Собор, Догматична конституція про Боже Об’явлення Dei Verbum [«Боже Слово»], 1б.
[33]   Катехизм Католицької Церкви, 128.
[34]  Єронім, Коментар на пророка Ісаю, Вступ; пор. Венедикт XV, Енцикліка Spiritus Paraclitus [«Дух Утішитель»] (15 вересня 1920); Піи XII, Енцикліка Divino afflante Spiritu [«Божим подихом»] (30 вересня 1943).
[35]    Митрополит Андрей, Про почитання Святого Хреста (9 вересня 1940).
[36]    Йоан Золотоустий, Коментар на книгу Буття. Гомілія 35, 1.
[37]    Митрополит Андрей, Визнання Вселенської віри (березень-квітень 1942).
[38]   Пор. ІІ Ватиканський Собор, Догматична конституція про Боже Об’явлення Dei Verbum [«Боже Слово»], 21.
[39]   Пор. Венедикт XV, Енцикліка Spiritus Paraclitus [«Дух Утішитель»] (15 вересня 1920); Єронім, Коментар на Послання до галатів, 5, 19-21.
[40]   Пор. ІІ Ватиканський Собор, Догматична конституція про Боже Об’явлення Dei Verbum [«Боже Слово»], 12.
[41]   Атанасій Великий, Слово перше проти аріан, 5З; див. також: Слово друге проти аріан, 18, 7З-82; Перший лист до Серапіона, 21.
[42]   Єронім, Коментар на Послання до галатів, 1, 11.
[43]  Пор. ІІ Ватиканський Собор, Догматична конституція про Боже Об’явлення Dei Verbum [«Боже Слово»], 10.